Anjelské tvorivé dielne

10. decembra


SD Prievoz, Kaštieľska 30 utorok o 17:00

Pre všetkých kreatívnych Ružinovčanov si Mestská časť Bratislava-Ružinov a Cultus Ružinov pripravili Anjelské tvorivé dielne.Tvorivé dielne budú prebiehať 10. decembra 2019 o 17:00 v Spoločenskom dome Prievoz, Kaštieľska 30.
 
Komunitné tvorivé popoludnie pre malých i veľkých.
Na úvod obľúbená Čitárnička a rozprávka O Anjelikovi striebrovláskovi . Na dielničkách budeme vyrábať anjelikov na vianočný stromček.
 
Prihlásiť sa môžete na dana.plaskova@cultusruzinov.sk
Kapacita obmedzená.
 
Vstupné dobrovoľné.