AKADÉMIA TRETIEHO VEKU

19. októbra


DK Ružinov streda od 14:30 do 19:00, 19. Októbra

MČ Ružinov a Cultus Ružinov pre vás priipravili poradňu zdravia: Čo nás robí stabilnými a ako to zlepšiť.
Prednáša MUDr. Helena Šingliarová, PhD

Vstup je voľný. Tešíme sa na vás.