AKADÉMIA III. VEKU

22. februára


DK Ružinov streda od 14:30 do 15:00, 22. Februáa

Tento krát pripravili MĆ Bratislava – Ružinov a Cultus Ružinov pre seniorov zdravotnú prednášku – Tráviace ťažkosti. Prednáša DOC. Dr. Ľubomír Michalko