ADVENTNÝ KONCERT

05. decembra


DK Ružinov pondelok o 17:00

Zažite vianočnú atmosféru s MČ Bratislava – Ružinov a Cultus Ružinov na vianočnom koncerte žiakov a pedagógov ZUŠ sv. Cecílie, ktorý je spojený s predajnou výstavou prác žiakov.