Advent v Ružinove 2019

15. decembra


pred DK Ružinov, Ružinovská 28 nedeľa o 16:00

Každú nedeľu o 16:00 hod pred DK Ružinov, Ružinovská 28 zapália predstavitelia farností z Ružinova spolu s ružinovským starostom adventnú sviecu.

Pripravený je aj kultúrny program a tradičné občerstvenie.

Vystúpia žiaci SZUŠ Mierová, ZSZ Cantus a ZUŠ sv. Cecílie. Posledná adventná nedeľa bude patriť FS Karpaty a ich vianočným koledám.

PROGRAM

15.12.
Základná umelecká škola sv. Cecílie
Základná umelecká škola sv. Cecílie vznikla v roku 1998. Jej predchodcom bol katolícky umelecký kurz. Základná umelecká škola sa efektívne zapája do aktivít, ktoré vedú k formovaniu hudobného nadania žiakov. Na škole pôsobí dychový súbor a komorný orchester.

22.12.
koledovanie s Folklórny súbor Karpaty
FS Karpaty pozostáva z tanečnej zložky, ľudovej hudby, dievčenskej speváckej skupiny a má približne 60 členov.