FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ

22. septembra


DK Ružinov, Ružinovská 28 nedeľa o 20:00

Mestská časť Bratislava – Ružinov a Cultus Ružinov vyhlasujú novú tematickú fotosúťaž. Tentokrát budú mať laickí, ale aj profesionálni fotografi z Ružinova za úlohu nasnímať krásy letných chvíľ v Ružinove. Výherca získa poukaz do Avion Shopping Park Bratislava v hodnote 300 €.

Počas krásnych letných dní je bezpochyby množstvo príležitostí na jedinečné fotografie – či už sa jedná o kultúrne pamiatky, príbuzných a známych či prírodné skvosty. Zašlite nám Vaše najkrajšie a najoriginálnejšie zábery z ulíc Ružinova, z početných kultúrnych podujatí v rámci Kultúrneho leta v Ružinove 2019, alebo jednoducho toho, čo Vám padlo počas prechádzky Ružinova do oka.

Podmienkou zaradenia do súťaže je, že autor fotografie musí mať trvalý pobyt v Ružinove. Do súťaže je možné sa prihlásiť iba s jednou súťažnou fotografiou a to vo formáte JPG.

Súťažnú fotografiu môžete prihlásiť na stránke www.cultusruzinov.sk a to do 22. septembra 2019. Z celkového množstva prihlásených fotografií vyberie odborná porota 30 najlepších, za ktoré bude verejnosť hlasovať prostredníctvom Facebooku Cultus Ružinov.

Vybraní súťažiaci odbornou porotou dostanú možnosť prezentovať svoje fotografické dielo na výstave fotografií v Dome kultúry Ružinov.

Finalisti budú bojovať o cenu poroty – poukaz do Avion Shopping Park Bratislava v hodnote 300 € a o cenu diváka – poukaz v hodnote  50 €.


Podaním tejto prihlášky autor vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu a za podmienok vymedzených v podmienkach súťaže, ktoré sú prístupné TU.