FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ

21. júna


DK Ružinov, Ružinovská 28 piatok o 08:00

Mestská časť Bratislava – Ružinov a Cultus Ružinov sa pre veľkú úspešnosť rozhodli vyhlásiť novú tematickú fotosúťaž. Tentokrát budú mať laickí, ale aj profesionálni fotografi z Ružinova za úlohu nasnímať krásy jarných chvíľ v Ružinove. Výherca získa poukaz do Avion Shopping Park Bratislava v hodnote 300 €.

Toto obdobie je ideálne na potulky jarnou prírodou a zachytenie jedinečnej atmosféry prebúdzania prírody prostredníctvom objektívu.

Podmienkou zaradenia do súťaže je, že autor fotografie musí mať trvalý pobyt v Ružinove. Do súťaže je možné sa prihlásiť iba s jednou súťažnou fotografiou a to vo formáte JPG.

Súťažnú fotografiu môžete prihlásiť na stránke www.cultusruzinov.sk a to do 20. júna 2019. Z celkového množstva prihlásených fotografií vyberie odborná porota 30 najlepších, za ktoré bude verejnosť hlasovať prostredníctvom Facebooku Cultus Ružinov.

Vybraní súťažiaci odbornou porotou dostanú možnosť prezentovať svoje fotografické dielo na výstave fotografií v Dome kultúry Ružinov.

Finalisti budú bojovať o cenu poroty – poukaz do Avion Shopping Park Bratislava v hodnote 300 € a o cenu diváka – poukaz v hodnote  50 €.


Podaním tejto prihlášky autor vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu a za podmienok vymedzených v podmienkach súťaže, ktoré sú prístupné TU.