Vyhotovenie elektroinštalácie a systému EPS v Spoločenskom dome Nivy, veľká sála a pridružené priestory v zmysle projektovej dokumentácie

Zverejnené: 08.06.2020 - 15.06.2020
Popis:
Prílohy: 7_VO-rekonštrukcia-elektroinštalácie-SD-Nivy_FINAL.docx
Zrusenie-VO_elektroinstalacia-SD-Nivy.docx