Vyhotovenie elektroinštalácie a systému EPS v Dome kultúry Ružinov, veľká sála a pridružené priestory v zmysle projektovej dokumentácie

Zverejnené: 08.06.2020 - 15.06.2020
Popis:
Prílohy: 6_VO-rekonštrukcia-elektroinštalácie-DKR_FINAL.docx
Zrusenie-VO_elektroinstalacia-DKR.docx