Nájom predajných miest na podujatí „Ružinovské hodové slávnosti 2019“ v Parku A. Hlinku

Zverejnené: 02.08.2019 - 16.08.2019
Popis:
Prílohy: 1-OVS-hody-Park-2019.pdf
OVS_zapisnica-hody-park-2019.pdf