O nás

CULTUS Ružinov, a.s. je akciovou spoločnosťou založenou mestskou časťou Bratislava-Ružinov, ktorá je jej 100 % akcionárom. Mestská časť tak v súlade so zákonom o obecnom zriadení využíva svoj majetok na podnikateľské účely prostredníctvom akciovej obchodnej spoločnosti. Financovaná je z verejných zdrojov, s čím je spojená možnosť verejnej kontroly našej spoločnosti a zároveň zabezpečuje pri svojej činnosti čo najefektívnejšie využívanie verejného majetku a vynaložených investícií.

Hlavným cieľom a predmetom činnosti spoločnosti je organizovanie a podpora kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích aktivít pre Ružinovčanov všetkých vekových kategórií a sociálnych skupín.

Spoločnosť spravuje štyri kultúrne domy – DK Ružinov, SD Nivy, SD Prievoz a SD Trávniky a svojou činnosťou sa zameriava predovšetkým na rozvoj kultúrneho a spoločenského života v Ružinove, a to najmä organizovaním podujatí, plesov, hodov, športových podujatí, súťaží a festivalov, čím sa snaží uspokojovať kultúrne a spoločenské potreby Ružinovčanov.

 


Členovia predstavenstva

  • Ing. František Fabián, MBA
  • Ing. Petra Kurhajcová
  • Ing. Monika Ďurajková
  • Silvia Pilková

Členovia dozornej rady

  • Ing. Marcela Kulifajová
  • Ing. Vladimír Sirotka, PhD.
  • JUDr. Matúš Méheš
  • Ing. Peter Strapák