O nás

CULTUS Ružinov, a.s. je akciovou spoločnosťou založenou mestskou časťou Bratislava-Ružinov, ktorá je jej 100 % akcionárom. Mestská časť tak v súlade so zákonom o obecnom zriadení využíva svoj majetok na podnikateľské účely prostredníctvom akciovej obchodnej spoločnosti. Financovaná je z verejných zdrojov, s čím je spojená možnosť verejnej kontroly našej spoločnosti a zároveň zabezpečuje pri svojej činnosti čo najefektívnejšie využívanie verejného majetku a vynaložených investícií.

Hlavným cieľom a predmetom činnosti spoločnosti je organizovanie a podpora kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích aktivít pre Ružinovčanov všetkých vekových kategórií a sociálnych skupín.

Spoločnosť spravuje štyri kultúrne domy – DK Ružinov, SD Nivy, SD Prievoz a SD Trávniky a svojou činnosťou sa zameriava predovšetkým na rozvoj kultúrneho a spoločenského života v Ružinove, a to najmä organizovaním podujatí, plesov, hodov, športových podujatí, súťaží a festivalov, čím sa snaží uspokojovať kultúrne a spoločenské potreby Ružinovčanov.

 


Členovia predstavenstva

  • Mgr. Andrea Kozáková
  • Ing. Richard Bednár, PhD.
  • Mgr. Zuzana Maturkaničová

Členovia dozornej rady

  • PaedDr. Mária Barancová
  • Mgr. Martin Ferák
  • Dr. Pavol Jusko
  • Ing. Anna Reinerová
  • JUDr. Daniela Šurinová