Záujmové

                              DK RUŽINOV – pravidelná činnosť

Šachový krúžok pre deti
pondelok 15:30 – 17:30

Krížovkársko – hádankársky krúžok
streda 18:00 – 21:00

Kompozičný šach
piatok 18:00 – 21:00


                              SD PRIEVOZ – pravidelná činnosť

Klub dôchodcov – denné centrum
pondelok 13:30 – 17:00

Kompozičný šach
piatok 16:00 – 21:00


                              SD TRÁVNIKY- pravidelná činnosť

Hravé učenie – tvorivé dielne
streda 10:00 – 12:00