Záujmové

KOMPOZIČNÝ ŠACH

 • piatok (2x do mesiaca) 18:00 – 21:00 h
 • DK RUŽINOV

KRÍŽOVKÁRSKO-HÁDANKÁRSKY KRÚŽOK DUNAJCI

 • streda (2x do mesiaca) 18:00 – 21:00 h
 • DK RUŽINOV

FS KARPATY

 • pondelok 20:30 – 22:00 h
 • utorok 18:00 – 21:30 h
 • streda 20:00 – 22:00 h
 • štvrtok 18:00 – 21:30 h
 • baletná sála DK RUŹINOV

DFS PRVOSIENKA – FOLKLÓRNY SÚBOR PRE DETI A MLÁDEŽ

 • utorok 16:00 – 19:00 h
 • streda 16:00 – 18:00 h
 • štvrtok 16:00 – 19:00 h
 • DK NIVY

KLUB DÔCHODCOV

 • pondelok 13:30 – 17:00
 • utorok 13:30 – 17:00
 • streda 13:30 – 17:00
 • SD PRIEVOZ

ŠACHOVÝ KRÚŽOK

 • Utorok 16:00 – 20:00
 • SD PRIEVOZ

Klub dôchodcov – denné centrum

 •  Pondelok, utorok, streda   13.30 -17.00
 • SD Prievoz

Divadelno-dramatický krúžok

 • Utorok       17.00- 18.30
 • Pre deti od 8 r. do 12 r.
 • SD PRIEVOZ