Záujmové

                              DK RUŽINOV, RUŽINOVSKÁ 28

Šachový krúžok pre deti
pondelok 15:30 – 17:30
www.sachovaakademia.sk

Krížovkársko – hádankársky krúžok
streda 18:00 – 21:00
Miestnosť č. 214

Kompozičný šach
piatok 18:00 – 21:00
Miestnosť č. 214


                              SD PRIEVOZ, KAŠTIEĽSKA 30

Klub dôchodcov – denné centrum
pondelok, utorok, streda 13:30 – 16:00

Kompozičný šach
piatok 17:00 – 21:00