Záujmové

KOMPOZIČNÝ ŠACH

  • piatok (2x do mesiaca) 18:00 – 21:00 h
  • DK RUŽINOV

KRÍŽOVKÁRSKO-HÁDANKÁRSKY KRÚŽOK DUNAJCI

  • streda (2x do mesiaca) 18:00 – 21:00 h
  • DK RUŽINOV

KLUB DÔCHODCOV

  • pondelok 13:30 – 17:00
  • utorok 13:30 – 17:00
  • streda 13:30 – 17:00
  • SD PRIEVOZ

Klub dôchodcov – denné centrum

  •  Pondelok, utorok, streda   13.30 -17.00
  • SD Prievoz