Umelecké

                               DK RUŽINOV – pravidelná činnosť

Klavír pre deti a dospelých
pondelok – piatok 14:00 – 21:00

Miešaný spevácky zbor CANTUS
pondelok, streda 18:00 – 21:00

Hudobno – dramatický súbor
štvrtok 17:30 – 21:00


                              SD NIVY- pravidelná činnosť

Klavír pre deti a dospelých
pondelok 15:00 – 19:00


                              SD PRIEVOZ – pravidelná činnosť

Alžbetínske naivné divadlo – nácvik
pondelok, streda, piatok 13:00 – 15:00

Nácvik divadla pre seniorov
streda, piatok 12:30 – 15:00


                              SD TRÁVNIKY- pravidelná činnosť

Súkromná základná umelecká škola Ladon
www.atelierladon.sk

Súkromná základná umelecká škola Prokofievova
www.umeleckaskola.sk