Umelecké

                               DK RUŽINOV, RUŽINOVSKÁ 28

Klavír pre deti a dospelých
pondelok – piatok 14:00 – 21:00
0903 446 267

Zobcová flauta pre deti a dospelých
pondelok – piatok 14:00 – 21:00
0903 446 267

Miešaný spevácky zbor CANTUS
pondelok, utorok, streda 18:00 – 21:00
Miestnosť č. 202

Hudobno – dramatický súbor
štvrtok 17:00 – 20:00
Miestnosť č. 251


                              SD NIVY, SÚŤAŽNÁ 18

Klavír pre deti a dospelých
pondelok 15:00 – 19:00
0907 705 002

Divadlo Tandem
utorok 17:00 – 21:00
streda 17:00 – 21:00
štvrtok 17:00 – 21:00
www.divadlotandem.sk


                              SD PRIEVOZ, KAŠTIEĽSKA 30

Alžbetínske naivné divadlo – nácvik
pondelok, streda, piatok 13:00 – 15:00
dedo.penzista@gmail.com

AR Music
pondelok, streda 15:00 – 19:00
0903 790 530
www.ankarepkova.sk


                              SD TRÁVNIKY, NEVÄDZOVÁ 4

Súkromná základná umelecká škola Ladon
pondelok – piatok 13:00 – 19:00
www.atelierladon.sk

Súkromná základná umelecká škola Prokofievova
pondelok – piatok 13:00 – 19:00
www.umeleckaskola.sk