Pohybové

                              DK RUŽINOV, RUŽINOVSKÁ 28

FS Karpaty 
pondelok 20:00 – 22:00
utorok 18:00 – 21:30
streda 20:00 – 22:00
štvrtok 18:00 – 21:30
www.fskarpaty.sk

Kondičné cvičenia pre ženy
pondelok, streda 17:30 – 18:30
0903 256 129

Cvičenia pre seniorov
I. skupina – lektorka Helena Uhlířová
pondelok a streda 9:00 – 10:00
0903 374 624

II. skupina – lektorka Alena Šištíková – jóga – začiatočníci
utorok a štvrtok 9:00 – 10:00
0905 834 301

III. skupina – lektorka Alena Šištíková
pondelok a štvrtok 10:30 – 11:30
0905 834 301

Box team legends – tréningy boxu pre verejnosť 
pondelok 18:30 – 20:00
streda 18:30 – 20:00
piatok 18:00 – 19:30
nedeľa 9:00 – 10:30
www.boxteamlegends.sk

TAIČI – zdravotné cvičenie pre seniorov 
streda 13:00 – 14:30


                              SD NIVY, SÚŤAŽNÁ 18

Yoga
pondelok 17:00 – 20:00
utorok 9:00 – 10:30
streda 18:30 – 20:00
štvrtok 9:00 – 10:30
0902 802 803
www.jogagajdos.sk

Etnodance
pondelok – piatok 17:30 – 20:00
0911 200 079
www.etnodance.sk


                              SD PRIEVOZ, KAŠTIEĽSKA 30

Siluet
pondelok, utorok, streda, piatok 17:00 – 18.00
0908 210 274
siluet.bratislava@gmail.com

Dancy Shake – tanečné divadlo pre 6 – 12 ročné deti
pondelok, streda 17:00 – 18:00
0949 079 353
dancyshake@gmail.com

DFS Trávniček
pondelok, štvrtok 15:30 – 19:00
dfstravnicek@gmail.com

Yoga pre seniorov
utorok 10:50 – 11:50
0905 834 301

Salterello – výučba country tanca
štvrtok 18:00 – 21:00
0905 306 962

Tancovanie na astrokoberčeku
piatok 18:00 – 20:00
0903 662 873

DFS Malinkí
17:00 – 18:00
0905 306 962


                              SD TRÁVNIKY, NEVÄDZOVÁ 4

Slnečnice – výučba tanca pre deti
pondelok 12:00 – 19:30
utorok 13:00 – 19:00
streda 12:30 – 20:00
štvrtok 13:00 – 18:00
piatok 13:00 – 18:00
www.artslnecnice.sk

Sunflowerstudio
Zumba, flowin, pilates, yoga
pondelok – piatok  17:00 – 21:00
www.sunflowerstudio.sk

Akadémia írskeho tanca Avalon
utorok 19:00 – 20:30
streda 17:15 – 18:30
štvrtok 16:00 – 17:00
www.avalondance.com

DANCY SHAKE tanečné divadlo pre 6 – 12 ročné deti
utorok 17:00 – 18:00
piatok 16:00 – 18:00
0949 079 353
dancyshake@gmail.com