Štefan Bobota – Ružinovská galéria 2017

07.11.2017

Mestská časť Bratislava-Ružinov a Cultus Ružinov zorganizovali v poradí druhú výstavu v Ružinovskej galérií. Tento krát sa uskutočnila vernisáž obrazov ŠTEFANA BOBOTU.

Štefan Bobota patrí k výrazným osobnostiam slovenskej maľby a grafiky druhej polovice 20. storočia. Je známy aj ako autor mnohých monumentálnych diel, realizovaných v interiéroch i exteriéroch škôl a kultúrnych, obytných i spoločenských objektov. V tvorbe do architektúry využíva širokú škálu výtvarných techník od keramiky cez sklo, mozaiku, intarziu, štukolustro, až po maľbu na drevo. V poslednom období sa venuje predovšetkým komornej maľbe v technikách olej a akryl.

Tvorbu Štefana Bobotu od počiatku charakterizovala tvarová štylizácia, sklon k plošnej redukcii tvarov a výrazný posun smerom ku geometrickej abstrakcii. Vychádzajúc zo surrealistickej poetiky a niektorých princípov novej figurácie Štefan Bobota dospel k veľmi svojskej interpretácii námetov prostredníctvom presvedčivých štylizovaných znakov a symbolov. Predstavujú okamih dotyku a prelínania sa detailov reality a nefiguratívnej farebnej skladby, v ktorej výrazný a expresívne pôsobivý kolorit a čierna kresbová línia zohrávajú dominantnú úlohu.

Mária Horváthová

Výstava potrvá
6.11. – 20.12.2017

Výstava sa koná aj vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja.