Otvorenie a vernisáž Ružinovskej galérie 2017

21.09.2017

MČ Bratislava-Ružinov a Cultus Ružinov spoločne otvorili prvú Ružinovskú galériu, ktorá sídli v priestoroch foyer Domu kultúry Ružinov. Spolu s kurátorkou Máriou Horváthovou ju slávnostne otvoril starosta Ružinova Dušan Pekár vernisážou s názvom Obrazy a sochy dňa 21. septembra. Výstava patrí trom významným umelcom z Ružinova a potrvá do 5. novembra. 

Otvorenie Ružinovskej galérie je podnetným kultúrnym počinom, ktorý výrazným spôsobom obohatí spoločenské aktivity tohto vyhľadávaného kultúrneho zariadenia a ružinovským umelcom prináša možnosť prezentovať svoje diela na domácej pôde.

Otvorenie Ružinovskej galérie a výstava sa koná aj vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja.