Marcel Sedlák – Ružinovská galéria 2018

09.01.2018

Marcel Sedlák sa narodil 2. decembra 1966 v Bratislave, kde v rokoch 1982 – 1986 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu (prof. Rudolf Fila). V roku 1966 sa stal členom Spolku výtvarníkov Slovenska a zúčastňuje sa na spolkových výstavách. Žije striedavo v Bratislave a na Myjave a venuje sa maľbe a kresbe.

Maliarska tvorba Marcela Sedláka je dôkazom jeho nemenného jedinečného citu pre farbu a monumentálne koncipovanú dynamickú kompozíciu, ale zároveň i jeho postupne gradovaného a meniaceho sa vzťahu k opticky vnímateľnému predmetnému svetu. V jeho raných dielach sme na rozmerných plochách nachádzali prekvapivé a nečakané kombinácie fragmentov vecí a nástrojov, rozmanitých poľnohospodárskych strojov, ale i klavírov, hrotov a klinov a k tomu často torzá zvieracích tiel. Tieto surrealistické princípy spájania navonok rozdielnych vecí vnášali do jeho obrazov príchuť tajomna a mágie.

Obrazy Marcela Sedláka sú plné energie, sú expresívne i lyrické, výbušné i meditatívne zároveň. Sú zrkadlom jeho duše i mysle a aj napriek tomu, že odkrývajú zdanlivú nehmotnú a nepredmetnú ríšu čírej farby, dokážu podobne ako hudba očariť diváka svojou spontánnosťou a emotívnou silou.