Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Spoločnosť CULTUS Ružinov, a.s. je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z čoho vyplýva povinnosť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v súlade s príslušnými ustanoveniami tohto zákona. Bližšie informácie o verejnom obstarávaní spoločnosti nájdete na webovom sídle v zložke verejného obstarávania.

 

Verejný obstarávateľ: CULTUS Ružinov, a.s.
Sídlo: Ružinovská 28, 821 09 Bratislava
IČO: 35 874 686
DIČ: 2021773941
IČ DPH: SK2021773941
Štatutárny zástupca: Mgr. Andrea Kozáková
Mgr. Zuzana Maturkaničová
Ing. Richard Bednár, PhD.
e-mail: andrea.kozakova@cultusruzinov.sk
Telefon: 02 / 433 30 260

19.04.2018


26.04.2018

			Array
(
  [_edit_lock] => Array
    (
      [0] => 1524155687:1
    )

  [_edit_last] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_yoast_wpseo_primary_vyzva] => Array
    (
      [0] => 14
    )

  [wpcf-exp-date1] => Array
    (
      [0] => 1524700800
    )

  [wpcf-upload-file1] => Array
    (
      [0] => http://cultusruzinov.sk/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/Vyzva-rybárske-elektrina.pdf
    )

  [_wpcf-upload-file1-sort-order] => Array
    (
      [0] => a:1:{i:0;i:21785;}
    )

  [inpost_gallery_data] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_wpas_done_all] => Array
    (
      [0] => 1
    )

)
			 

19.04.2018


26.04.2018

			Array
(
  [_edit_lock] => Array
    (
      [0] => 1524153081:1
    )

  [_edit_last] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_yoast_wpseo_primary_vyzva] => Array
    (
      [0] => 14
    )

  [wpcf-exp-date1] => Array
    (
      [0] => 1524700800
    )

  [wpcf-upload-file1] => Array
    (
      [0] => http://cultusruzinov.sk/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/Výzva-promenada-svetla_zvuk.pdf
    )

  [_wpcf-upload-file1-sort-order] => Array
    (
      [0] => a:1:{i:0;i:21775;}
    )

  [inpost_gallery_data] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_wpas_done_all] => Array
    (
      [0] => 1
    )

)
			 

19.04.2018


26.04.2018

			Array
(
  [_edit_lock] => Array
    (
      [0] => 1524153050:1
    )

  [_edit_last] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_yoast_wpseo_primary_vyzva] => Array
    (
      [0] => 14
    )

  [wpcf-exp-date1] => Array
    (
      [0] => 1524700800
    )

  [wpcf-upload-file1] => Array
    (
      [0] => http://cultusruzinov.sk/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/Vyzva-promenada-pódium-a-strecha.pdf
    )

  [_wpcf-upload-file1-sort-order] => Array
    (
      [0] => a:1:{i:0;i:21765;}
    )

  [inpost_gallery_data] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_wpas_done_all] => Array
    (
      [0] => 1
    )

)
			 

19.04.2018


26.04.2018

			Array
(
  [_edit_lock] => Array
    (
      [0] => 1524153018:1
    )

  [_edit_last] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_yoast_wpseo_primary_vyzva] => Array
    (
      [0] => 14
    )

  [wpcf-exp-date1] => Array
    (
      [0] => 1524700800
    )

  [wpcf-upload-file1] => Array
    (
      [0] => http://cultusruzinov.sk/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/Vyzva-promenada-elektrina.pdf
    )

  [_wpcf-upload-file1-sort-order] => Array
    (
      [0] => a:1:{i:0;i:21755;}
    )

  [inpost_gallery_data] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_wpas_done_all] => Array
    (
      [0] => 1
    )

)
			 

19.04.2018


26.04.2018

			Array
(
  [_edit_lock] => Array
    (
      [0] => 1524152983:1
    )

  [_edit_last] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_yoast_wpseo_primary_vyzva] => Array
    (
      [0] => 14
    )

  [wpcf-exp-date1] => Array
    (
      [0] => 1524700800
    )

  [wpcf-upload-file1] => Array
    (
      [0] => http://cultusruzinov.sk/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/Výzva-majáles-svetla_zvuk-1.pdf
    )

  [_wpcf-upload-file1-sort-order] => Array
    (
      [0] => a:1:{i:0;i:21745;}
    )

  [inpost_gallery_data] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_wpas_done_all] => Array
    (
      [0] => 1
    )

)
			 

19.04.2018


26.04.2018

			Array
(
  [_edit_lock] => Array
    (
      [0] => 1524152950:1
    )

  [_edit_last] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_yoast_wpseo_primary_vyzva] => Array
    (
      [0] => 14
    )

  [wpcf-exp-date1] => Array
    (
      [0] => 1524700800
    )

  [wpcf-upload-file1] => Array
    (
      [0] => http://cultusruzinov.sk/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/Vyzva-majales-pódium-a-strecha-1.pdf
    )

  [_wpcf-upload-file1-sort-order] => Array
    (
      [0] => a:1:{i:0;i:21735;}
    )

  [inpost_gallery_data] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_wpas_done_all] => Array
    (
      [0] => 1
    )

)
			 

19.04.2018


26.04.2018

			Array
(
  [_edit_lock] => Array
    (
      [0] => 1524152905:1
    )

  [_edit_last] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_yoast_wpseo_primary_vyzva] => Array
    (
      [0] => 14
    )

  [_wpcf-upload-file1-sort-order] => Array
    (
      [0] => a:1:{i:0;i:21728;}
    )

  [inpost_gallery_data] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_wpas_done_all] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_jetpack_dont_email_post_to_subs] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [wpcf-exp-date1] => Array
    (
      [0] => 1524700800
    )

  [wpcf-upload-file1] => Array
    (
      [0] => http://cultusruzinov.sk/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/Vyzva-majales-elektrina-1.pdf
    )

)