Prenájmy

info Cenník_kratkodobých_prenájmov info

SD RUŽINOV
Dom kultúry Ružinov

Ružinovská 28, Bratislava

Ľubica Friebert, prenájmy v DK Ružinov

Tel.: 0911 025 326

Tel.: 02/433 302 81

E-mail: lubica.friebert@cultusruzinov.sk

Referent podujatí   

Helena Kružliaková
E: helena.kruzliakova@cultusruzinov.sk
T: 02/4333 0281

DK NIVY
Spoločenský dom Nivy

Súťažná 18, Bratislava
Martin Okapec, vedúci SD
T: 02/5596 0861
E: martin.okapec@cultusruzinov.sk

SD PRIEVOZ
Spoločenský dom Prievoz

Kaštieľska 30, Bratislava
Anna Okapcová, vedúca SD
T:0904 632 967
E: anna.okapcova@cultusruzinov.sk

SD TRÁVNIKY
Spoločenský dom Trávniky

Nevädzová 4, Bratislava
Martin Hadry, vedúci SD
T: 02/4363 0594
E: martin.hadry@cultusruzinov.sk