Kontakt

CULTUS RUŽINOV, a. s.
Ružinovská 28, 820 09 Bratislava
IČO: 35 874 686
DIČ: 2021773941
IČ DPH: SK 2021773941

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Andrea Kozáková, riaditeľka
tel.: 02 / 4342 7055
e-mail: andrea.kozakova@cultusruzinov.sk

Edita Debnárová, sekretárka
tel.: 02 / 4342 7055
tel.: 02 / 4333 0260
tel.: 02 / 4333 0523
e-mail: edita.debnarova@cultusruzinov.sk

Anna Kubalová, prenájom stánkov na podujatiach
tel.: 0915 720 804
e-mail: anna.kubalova@cultusruzinov.sk
aktuálne výzvy: http://cultusruzinov.sk/verejna-sutaz/

Peter Valuch, správca budov
tel.: 02 / 4342 7055
e-mail: peter.valuch@cultusruzinov.sk

Marek Trúsik, marketing & PR
tel.: 02 / 4342 7055
e-mail: marek.trusik@cultusruzinov.sk

Richard Bednár, manažér podujatí
tel.: 02 / 4342 7055
e-mail: richard.bednar@cultusruzinov.sk

DK RUŽINOV
Ľubica Friebert, prenájmy
tel.: 0911 025 326
tel.: 02/4333 0281
e-mail: lubica.friebert@cultusruzinov.sk

Helena Kružliaková, programové oddelenie
tel.: 02/4333 0281
e-mail: helena.kruzliakova@cultusruzinov.sk

SD TRÁVNIKY
Martin Hadry, vedúci SD
Nevädzová 4, Bratislava
tel.: 02 / 4363 0594
e-mail: martin.hadry@cultusruzinov.sk

SD NIVY
Martin Okapec, vedúci SD
Súťažná 18, Bratislava
tel.: 02/ 55 96 08 61
e-mail: martin.okapec@cultusruzinov.sk

SD PRIEVOZ
Martin Okapec, vedúci SD
Kaštieľska 30, Bratislava
tel.: 0918 818 199 / 0910 809 094
e-mail: martin.okapec@cultusruzinov.sk

Anna Okapcová, programové oddelenie
tel.: 0917 922 457
e-mail: anna.okapcova@cultusruzinov.sk