3880								

Podujatia

info Aktuálny program info

									3642								

Podujatia

info Aktuálny program info

01.

júl
SPOMIENKA NA VIEROZVESTCOV
DK Ružinov, Ružinovská ulica o 18:00

Sviatok vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda si Ružinov pripomenie koncertom troch speváckych zborov. Miešaný spevácky zbor Cantus z mestskej časti Ružinov spolu so svojimi hosťami a spoločnosťou Cultus Ružinov viac info… info

02.

júl
RUŽA RUŽINOVA
Park Andreja Hlinku, Ružinovská ulica o 16:00

Komunitné podujatie – súťaž kvetov, program pre deti, súťaž o najlepšie oblečenú ružovú dámu, kuchárska šou, kultúrny program